مدیران

 

دکتر مهدی محمد زاده

Pharm. D., Ph. D.

رییس و عضو هیات مدیره

مدارک تحصیلی
- دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
- MPH از دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهران
- MSc, MBA از دانشگاه لینشوپینگ سوئد
- دوره اقتصاد کلان از دانشگاه بانکوک مرکز آموزشسازمان جهانی بهداشت
- PHD اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمت فعلی
- رئیس و عضو هیات مدیره شرکت داروئی بهین تامین روزآمد

 •  
 •  
 •  
 •  
 

دکتر طیبه قاری

Pharm. D., Ph. D.

معاون بهره برداری

مدارک تحصیلی
- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دکترای تخصصی و PHD داروسازی صنعتی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمت فعلی
- مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت داروسازان آینده نگر هزاره سوم
- معاون بهره برداری شرکت داروئی بهین تامین روزآمد

 •  
 •  
 •  
 •  
 

دکتر فرانک سلمان نژاد

Pharm. D., Ph. D. 

نائب رئیس هیات مدیره

مدارک تحصیلی
- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دکترای تخصصی و PHD داروسازی صنعتی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمت فعلی
- رئیس هیات مدیره شرکت داروسازان آینده نگر هزاره سوم
- نائب رئیس هیات مدیره شرکت داروئی بهین تامین روزآمد

 •  
 •  
 •  
 •  
 

دکتر سودا محمد زاده

MD, MBA

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مدارک تحصیلی
دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

سمت فعلی
- مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت داروئی بهین تامین روزآمد

 •  
 •  
 •  
 •  
 

دکتر مائده قاری

DVM, DVSC

مدیر بازرگانی

مدارک تحصیلی
- دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه سراسری تبریز
- دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی از دانشگاه فردوسی مشهد

سمت فعلی
- مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت نوراندیشان روزآمد
– مدیر بازرگانی شرکت داروئی بهین تامین روزآمد

 •  
 •  
 •  
 •  

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از اخبار و مقالات ما عضو خبرنامه ما شوید

آخرین مطالب وبلاگ

More