سایت تولید

این سایت مشمتل بر:
یک خط تولید و بسته بندی آمپول تزریقی
یک خط تولید و بسته بندی ویال تزریقی مایع
یک خط تولید و بسته بندی ویال تزریقی لیوفیلیزه
یک خط تولید و بسته بندی سرنگ از پیش پرشده
آزمایشگاه کنترل کیفیت فیزیکوشیمیایی و کنترل میکروبی
آزمایشگاه تحقیقات و توسعه
واحد ادارای، تاسیسات و انبار مواد اولیه و محصول نهایی می باشد

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از اخبار و مقالات ما عضو خبرنامه ما شوید

آخرین مطالب وبلاگ

More