سایت تولیدی روزآمد واقع در شهرک صنعتی بهارستان در چهار طبقه و با زیر بنایی بالغ بر 6000 مترمربع مشتمل بر فضاهای تمیز، آزمایشگاه کنترل کیفیت و فنی در حال ساخت می باشد.