سایت تولیدی روزآمد واقع در شهرک صنعتی بهارستان در چهار طبقه و با زیر بنایی بالغ بر 5800 مترمربع مشتمل بر فضاهای تمیز، آزمایشگاه کنترل کیفیت و فنی در حال ساخت می باشد.