روزامد شرکتی فعال در بخش خصوصی است که در سال 1381 به همت گروهی از مدیران با تجربه وآموزش دیده در صنعت دارو تشکیل گردید.
هدف اصلی و اساسی شرکت ثبت، واردات، بازاریابی و توزیع داروهای با کیفیت کمپانی های معتبر بین المللی میباشد که این دارو ها پس از مطالعه و بررسی آخرین مقالات مربوط به کارآزمایی های بالینی، توسط داروسازان شرکت در فهرست ورود قرار میگیرند. 
بررسی روزانه آخرین لیست دارو های مورد تایید FDA وبررسی علمی مزایای برند های جدید جهانی نسبت به دارو های موجود در بازار وارزیابی مزایای بالینی داروهای جدید در برابر قیمت آنها وارائه گزارشهای مستند در این باره به پزشکان متخصص از جمله فعالیت های داروسازان متعهد این شرکت میباشد.
در راستای چشم انداز کلان خود همگام با چشم انداز بیست ساله کشور بزرگ ایران تنها به واردات دارو بسنده نکرده ومطالعات امکان سنجی برای تولید دارو های روز مورد نیاز کشور در کارخانه های داروسازی داخلی توسط داروسازان شرکت از جمله افتخارات این شرکت میباشد
ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه 
از جمله فعالیت های در حال انجام در شرکت میباشد. با توجه به اینکه مدیران ارشد شرکت از اعضای محترم هیئت علمی دانشکده های داروسازی دانشگاه های مادر در تهران میباشند دانشجویان علاقمند این امکان را دارند که با استفاده از امکانات شرکت به مطالعه و تحقیق در مورد موضوع رساله های دوره دکتری خود را در جهت حل مشکلات حال حاضر صنعت داروسازی کشور بپردازند